Har fått viktig innblikk i Østfolds samferdselsprosjekt

I løpet av to dager har Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget fått innblikk i flere av Østfolds store samferdselsprosjekt. – Verdifullt for å samarbeide godt, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommunes forretningsministerium.

mennesker i tunell - Klikk for stort bildeVIKTIG: Transportkomiteens medlemmer, representater fra fylkeskommunen og Moss kommune var blant annet på befaring ved BaneNORs anlegg i Sandbukta i Moss denne uka. Silja Løken, Statens Vegvesen

– Jeg er glad for at Transportkomiteen satt av to dager her. For oss er det svært viktig å samarbeide godt med både staten og kommunene, når transporttilbudet skal utvikles. Vi har ulike virkemidler, men et felles mål. Slike rundreiser er derfor svært verdifulle, og selv om komiteen denne gang var i den ytre delen av Østfold, fikk vi benyttet anledningen til å snakke om prosjekter over hele fylket, sier Jacobsen. 

Komiteens todagerstur 6. og 7. november har vært i regi av Statens Vegvesen, men Viken fylkeskommune har, ettersom det ennå ikke er konstituert et fylkesting i nye Østfold fylkeskommune, vært vertskap for deler av turen. 

Sigbjørn Gjelsvik, Siv Henriette Jacobsen og Olav Skinnes - Klikk for stort bildeNYTTIG DIALOG: Transportkomiteens leder Sigbjørn Gjelsvik, fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommunes forretningsministerium mener samarbeid er viktig når store samferdselsprosjekt skal utvikles. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune

Bruer, jernbane og bymiljøer

På rådhuset i Sarpsborg fikk medlemmene innblikk i arbeidet med Bypakke Nedre Glomma, hvor det jobbes for å skape bedre bymiljøer og et bedre transportsystem i området rundt Sarpsborg og Fredrikstad. 

Tidligere på dagen komiteen i Moss. Her sto blant annet besøk til Borg havn, befaring ved Kanalbrua og orientering om trafikksituasjonen i byen på programmet. Her orienterte også Jernbanedirektoratet om status for Østfoldbanen, og arbeidet med Nasjonal Transportplan.

I Fredrikstad på dag to sto blant annet møter med Jernbanedirektoratet og diskusjoner om takstsamarbeidet på tvers av fylker på menyen. Her ble det også lagt inn stopp ved Fredrikstadbrua og Borg Havn. Rundreisen ble avsluttet med besøk til Kontrollstasjonen på Svinesund. 

I alle de tre Østfold-byene har ordførere, representanter for kommuneledelsen og fagfolk vært til stede. 

– Svært nyttig

Transport- og kommunikasjonskomiteens leder Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener turen i Østfold har vært verdifull.

–  Dette handler om hvordan vi i fellesskap kan utvikle transporttilbudet i ulike deler av fylkene, i dette tilfellet Østfold. Skal vi klare å bruke midlene på best mulig måte, trenger vi god kunnskap. Og da er det å diskutere problemstillinger, og snakke godt med de som jobber med prosjektene lokalt, både politikere og fagfolk, veldig nyttig, sier han. 

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Vikens forretningsministerium er enig. 

–  Vi er nødt til å jobbe sammen skal vi finne de beste samferdselsløsningene. Derfor er slike treff svært viktig, sier han. 

Mennesker i sal  - Klikk for stort bildeORIENTERING: I bystyresalen i Sarpsborg ga daglig leder for Bypakke Nedre Glomma Jostein Haug en status for arbeidet med arbeidet i Nedre Glomma-regionen. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune