Leier skolelokaler til Frederik II i Cicignon-kvartalet

Østfold fylkeskommune inngår avtale med eiendomsaktør NG Estate AS om leie av lokaler i Cicignon-kvartalet i det gamle sykehuset i Fredrikstad. Dette blir erstatningslokaler for hele den nåværende bygningsmassen på avdeling Christianslund. Målet er at elever og ansatte kan flytte inn til skolestart i august. 

Illustrasjon av rød fasade på et stort bygg - Klikk for stort bilde Atelier Bjørnstad

- Dette blir en god midlertidig løsning. I Cicignon-kvartalet får vi gode sentrumsnære lokaler, godt egnet for skole. Prosjektet skårer høyt på beliggenhet, skolefaglig kvalitet, pris, når lokalene kan stå klare og mulighet for mest mulig samlede arealer. Bygget er i god teknisk stand og kan med mindre tilpasninger gjøres om til skole allerede til august, sier direktør for finans og organisasjon Ann Cathrin Guldberg i Østfold fylkeskommune.

Det er NG Estate AS som eier lokalene som tidligere huset sykehuset i Fredrikstad. Lokalene ligger i Cicignon-kvartalet i Fredrikstads sentrumskjerne. NG Estate AS var en av 13 aktører som i mars spilte inn forslag til undervisningslokaler som kunne brukes i årene framover.

- Vi er enig om hovedlinjene. Nå gjenstår siste programmering av bygget, som innebærer å plassere ut klasserom, bibliotek og fellesarealer med tanke på en best mulig skolehverdag. Jeg opplever at vi har god og kreativ dialog rundt byggets muligheter, sier Guldberg.  

De midlertidige lokalene skal huse elever og ansatte som erstatning for avdeling Christianslund. Alle byggene på avdelingen stenges permanent.  

Løsningen skal være klar til skolestart til høsten og skal gjelde fram til ny skole er på plass.  

- Elever og ansatte har gitt viktig bidrag

Valget av lokalene i Cicignon-kvartalet kommer etter at det de siste ukene har pågått en intensiv prosess med beregninger, dialog og befaringer. Underveis har det vært medvirkning fra skolens elever, ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte.  

Cicignon er det alternativet som best svarer ut elevers og ansattes ønsker. 

- Elever og ansatte har gitt viktige bidrag til det som vil bli en god løsning på mellomlang sikt. Vi vet at det har vært utfordrende måneder, og vi er glade for at vi nå kan skape nødvendig forutsigbarhet for de neste årene. Med dette får vi midlertidige lokaler med gode fasiliteter, både til undervisning og sosiale møteplasser. Dessuten får vi umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt og rimelig avstand til avdeling Frydenberg, kommenterer avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse Brynjard Rønningen.  

Rektor Leif Østli ved Frederik II videregående er godt fornøyd med løsningen.  

- Jeg er glad for at vi nå kan ønske velkommen i gode lokaler til skolestart. For oss har det vært viktig å få en så god og forutsigbar løsning som mulig, i rimelig avstand til Frydenberg. Underveis i prosessen har vi fått bidra med innspill, og jeg opplever at vi har blitt lyttet til. Nå gleder vi oss til å utforske bygget og mulighetene nærmere. Jeg er trygg på at Fredrik II skal sette et positivt preg på lokalene, sier Østli.

Fylkesordfører: - Takk for alle forslag

Det er også fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje sikker på.

- Det har naturlig nok vært stort engasjement rundt denne saken, og både befolkningen og næringslivet har vært opptatt av å finne gode løsninger for ungdommen i Fredrikstad, sier Martinsen-Evje.  

- Jeg vil rette en stor takk til alle som har sendt inn forslag til løsninger og for en konstruktiv og god dialog med tilbyderne. Så vil jeg også berømme skolen og fylkesadministrasjonen for ekstraordinær innsats over lang tid. Det lover godt for det som ligger foran oss.  

Les mer om skolesituasjonen i Fredrikstad.

Illustrasjon inne i en lang gang med rødt tak og hvite søyler - Klikk for stort bilde Atelier Bjørnstad

Hva skjer framover:  

  • Den siste programmeringen av bygget, som innebærer å plassere ut klasserom, bibliotek og fellesarealer med tanke på hensiktsmessig skoledrift. Parallelt med dette starter arbeidet med bygningsmessige tilpasninger.  
  • Bygget er regulert til boligformål. Fredrikstad kommune må gi en midlertidig dispensasjon fra dette formålet.  
  • Det blir videre medvirkningsprosess med elever, ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.  
  • I løpet av våren inviteres mediene til befaring. Mediene vil etter hvert også få tegninger og skisser i prosjektet. 
  • Prosessen med å finne en permanent løsning for skolesituasjonen i Fredrikstad fortsetter med økt kapasitet nå som det akutte er håndtert. 
  • For permanent løsning planlegges det markedsdialog høsten 2024.