Se hva vi har lagt i den kulturelle skolesekken

Nå er Den kulturelle skolesekkens program for skoleåret 2024-2025 i Østfold klart. Nytt av året er at de videregående skolene tilbys en meny med produksjoner innen musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv.

Elleve videregående skoler, pluss Tomb jordbruksskole, Skjeberg folkehøgskole og Halden fengsel, har allerede bestilt fra menyen.  Scenekunst og kulturarv er mest bestilt, med film som en god nummer tre. Den mest bestilte produksjonen er teaterforestillingen «Føkk alle!».

– Det har vært en veldig bra bestilling fra skolene i år, sier Ole Jacob Evensen, som sammen med Monica Leander er ansvarlig for menyen til de videregående skolene i Østfold. Det er ca 11000 elever på de videregående skolene, og 18506 bestillinger er lagt inn. Det betyr mer enn ett tilbud per elev.

Føkk Alle!

Unge kvinner spiller stadig oftere fremtredende roller i kriminelle nettverk i Norden. Teater Fryshuset i Stockholm har snakket med og intervjuet flere gjengkriminelle kvinner. Resultatet er blitt monologen «Føkk alle» som de lagde sammen med Unga Dramaten, og som hadde premiere på Dramaten i Stockholm i 2022. Nå er stykket oversatt og bearbeidet til norsk.

Forestillingen gir et nakent innblikk i kvinnenes private liv og deres vei ut av kriminaliteten. Det er mulig å skifte spor, det er mulig å endre livsvalg. Her får vi et rått og nakent innblikk i kvinnenes liv og deres muligheter til å ta andre valg for seg selv og sitt liv.

Grunnskolene

DKS Østfold har langsiktige avtaler med alle 12 kommuner om fast leveranse i grunnskolen. Det betyr at 34 000 elever i grunnskolen i Østfold, fordelt på rundt 130 skoler, får 60 produksjoner.  Det blir ca 102 000 billetter. DKS Østfold velger ut det som skal ut til grunnskolene, i dialog med kommunene.

– For de tre neste skoleårene ønsker vi i DKS Østfold å fokusere på temaet HÅP. Flertallet av produksjonene programmeres fremdeles på vanlig måte – som et bredt tilbud av produksjoner som er relevante for målgruppen og læreplanverket. Samtidig satser vi på noen produksjoner som har det til felles at de er knyttet til ideen om HÅP.  Vi ønsker å gi kunstopplevelser som fremmer gode verdivalg og betydningen av både mening i livet, mellommenneskelige relasjoner samt å kunne sette grenser for seg selv og respektere andres, sier Tormod Gangfløt, leder for DKS Østfold de neste tre årene.