Setter borearbeid på Hvaler på pause

Av hensyn til næringslivet og sommertrafikken, har Østfold fylkeskommune besluttet å sette boringen gjennom fjellet Kollen på Skjærhalden, Hvaler, på pause gjennom sommermånedene.

Bilde av fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og Mona Vauger, ordfører på Hvaler. Bilde tatt på Storesand, med sandstrand og vegetasjon i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Tone Stenbek/ Østfold fylkeskommune

–Vi har i dag besluttet at vi setter borearbeidene på pause for å ivareta næringsliv og sommerturisme på Hvaler.  Vi ønsker et godt samarbeid/samhandling med kommunen, og vil gi dem honnør for saksbehandlingen i denne saken. Beslutningen er tatt etter at vi fikk en anmodning fra Hvaler kommune ved ordføreren på Hvaler, og det var et sterkt ønske fra deres side også. Det beste for alle parter er at vi pauser dette nå.  Så håper vi at dette kan bidra til nok en flott sommer i øyparadiset, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje.

Boringen ble igangsatt etter at kommunestyret på Hvaler vedtok at strømtilførelsen til ny hybridferge på Hvaler, skulle legges gjennom landemerket Kollen. Flere, blant annet næringsdrivende på Skjærhalden, har uttrykt skepsis til støyen dette borearbeidet medfører, og fylkeskommunen har derfor besluttet å ta hensyn til dette.

Borearbeidene planlegges gjenopptatt etter skolestart.