Tidenes tippegevinst til idretten i Østfold

Østfold fylkeskommune får 102 millioner kroner i tippemidler - som skal fordeles til lokale anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette er tidenes uttelling for Østfold.

Kultur- og likestillingsdepartementet har nå vedtatt den årlige fordelingen av spillemidler til fylkene, hentet fra overskuddet til Norsk Tipping. 

I Østfold var til sammen søkt om 146 millioner kroner, basert på 119 godkjente søknader, og resultatet er at det nå stilles 102 millioner kroner til disposisjon for fylkeskommunen.

Camilla Sørensen Eidsvold FMV foto

Tidenes uttelling

- Dette er tidenes uttelling, og den endelige fordelingen til lokale anlegg vil bli politisk vedtatt i juni, sier Camilla Sørensen Eidsvoll som er hovedutvalgsleder for folkehelse, kultur og mangfold i Østfold fylkeskommune.

Hun viser til at tildelingen av tippemidler har pleid å ligge rundt 40 prosent av den samlede søknadssummen, mens den i år er nærmere 70 prosent.

Viktige bidrag

 - Dette vil gi viktige bidrag til utvikling av gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele Østfold i årene framover, sier fylkesvaraordfører Annette Lindahl Raakil.

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. 

Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år. Ordningen finansieres fra overskuddet til Norsk Tipping.

Regjeringens fordeling av spillemidler

Løpere på bane - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0