Utsetter åpning av skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Gjenåpningen av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad, utsettes. Det tas sikte på gjenåpning i uke 9. Årsaken til utsettelsen er nye asbestfunn og at sikringsarbeidet av løse utvendige betongplater har blitt mer omfattende enn først antatt. I tillegg vurderes det for krevende å åpne kun enkelte bygg trinnvis, slik som opprinnelig planlagt, når det er anleggsarbeid på stedet. 

- Vi har vært forberedt på at sikringsarbeidet ville ta lengre tid enn først antatt, og hele tiden tatt forbehold for når vi kan gjenåpne. Når fageksperter nå sier at de trenger mer tid på å sikre bygget helt, så lytter vi selvfølgelig til det. Det aller viktigste er at alle som oppholder seg på Christianslund skal være trygge og ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier Brynjard Rønningen, direktør for opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune.

Det var tidlig i januar beslutningen om å stenge hele Christianslund ble fattet. Siden da har flere entreprenører og fagmiljøer jobbet for å kartlegge omfanget av asbest, samt å sikre løse utvendige betongplater på bygget. I dette arbeidet har flere asbestfunn blitt avdekket, i tillegg til at sikringsarbeidet av betongplater har blitt mer omfattende. I tillegg gjør anleggsarbeidet på stedet at trinnvis gjenåpning, som opprinnelig var planlagt, blir vurdert for krevende.

- Det er vurdert som nødvendig å utvide noen sikringstiltak for betongplatene. Det monteres blant annet flere bolter enn opprinnelig planlagt. Samtidig har det blitt tatt flere oppfølgende asbesttester etter saneringen, og det er blitt påvist noen ytterligere funn, sier Brynjard Rønningen. 

Håper på gjenåpning i uke 9

Målet nå er gjenåpning i uke 9, som er rett etter vinterferien. Rønningen understreker imidlertid at dette fortsatt kan endre seg.

- Dette er pågående arbeid hvor vi kontinuerlig får mer kunnskap og informasjon, og gjør nødvendige tiltak og vurderinger underveis. Bygget åpner når det er trygt, og det må bare ta den tiden det tar. Samtidig mener entreprenørene at de nå har god oversikt over det totale omfanget. Jeg har derfor et godt håp om at vi kan ta imot elever ved de fleste av byggene ved Christianslund i uke 9, sier Rønningen.

Bygg som inneholder undervisningsrom, er blitt prioritert i fremdriftsplanen for gjenåpning.

Forlenger avtaler

De siste ukene har berørte elever og ansatte brukt erstatningslokaler flere steder i Fredrikstad til undervisning. Disse avtalene forlenges nå.

- Både ansatte ved skolen og elever håndterer denne situasjonen på en svært god måte, og de viser stor tålmodighet. Selv om vi gjerne skulle tatt i bruk Christianslund igjen allerede nå, så er det aller, aller viktigste er at det er helt trygt og sikkert på det tidspunktet vi kommer tilbake, sier rektor Leif Østli.

Han forteller at skolen vil fortsette å sende fortløpende informasjon til berørte elever og ansatte om hvordan undervisningen organiseres framover.

- I disse ukene har vi vært spesielt opptatt av at sårbare elever fremdeles skal ha godt og trygt skoletilbud, og det er noe vi vil fortsatt vil prioritere i ukene fram mot gjenåpning, sier han.

- Det er oppløftende at lokalsamfunnet bidrar med lokaler og støtte. Her opplever vi et stort engasjement fra lokalsamfunnet, og det setter vi stor pris på, sier rektor Leif Østli.