Fylkestingsvalg 2023

Kommune- og fylkestingsvalget ble avholdt 11. september 2023. I tillegg ble det avholdt omvalg av fylkestingsvalget i Østfold i Moss kommune 27. november 2023. 

De 43 representantene for de ulike partiene fordelte seg slik

 • Høyre: 11
 • Arbeiderpartiet: 11
 • Fremskrittspartiet: 6
 • Senterpartiet: 3
 • SV - Sosialistisk Venstreparti: 2
 • Industri- og Næringspartiet: 2
 • Rødt: 2
 • Kristelig Folkeparti: 2
 • Miljøpartiet De Grønne: 2
 • Pensjonistpartiet: 1
 • Venstre: 1

Se oppslutning og antall stemmer på valgresultat.no

Se mer om fylkestinget

Bakgrunn for omvalget

Bakgrunnen for departementets beslutning om omvalg var at en feil i valggjennomføringen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen i fylkestinget. Det manglet stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene store deler av valgdagen.

Valgdeltakelse

Etter omvalget i Moss endte valgdeltakelsen på 50.1 prosent, mens den var målt til 57.6 prosent ved fylkestingsvalget 11. september. Landsgjennomsnittet ligger på 57.3 prosent.

Neste valg

Mandag 8. september 2025 avholdes stortingsvalg.