Fylkesvalgstyrer

Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene i Viken. For fylkestingsvalget 2023 er det ett fylkesvalgstyre for hvert nye fylke; Akershus, Buskerud og Østfold.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister. 

Fylkesvalgstyre for Akershus

 • Brita Skallerud (SP), leder 
 • Anette Sollie (H), nestleder 
 • Ole Guttorm Brenden (AP), medlem 
 • Balder Alvær Olafsen (SV), medlem 
 • Liv Gustavsen (FRP), medlem

Fylkesvalgstyre for Buskerud

 • Bjørn Tore Ødegården, (AP) leder 
 • Iselin Haugo Stavn (H), nestleder 
 • Elin Hovd Prestegården (SP), medlem 
 • Hans Petter De Fine (R), medlem 
 • Lavrans Kierulf (FRP), medlem 

Fylkesvalgstyre for Østfold

 • Rune Fredriksen (AP), leder 
 • Simen Nord (H), nestleder 
 • Camilla S. Eidsvold (SV), medlem 
 • Elisabeth Strengen (SP), medlem 
 • Ole Johan Lakselv (FRP), medlem