Jobber du med friluftsliv?

Vi kan gi råd og veiledning til kommuner og andre organisasjoner som jobber med friluftsliv, slik at friluftsområder og allemannsretten blir ivaretatt i planlegging. 

Søk om tilskudd til friluftsliv

Vårt mål er at flere skal få delta i friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og foreninger kan derfor søke om tilskudd til tiltak og prosjekter. 

Søk om tilskudd til friluftsliv

Trenger du rådgivning? 

Jobber du i en kommune eller i regionale friluftsorganisasjoner kan dere henvende dere til oss og få råd og veiledning. Fylkeskommunen samarbeider med kommuner og friluftslivsorganisasjoner om å utvikle friluftslivet i fylket. Vi har et spesielt ansvar for å gi råd og veiledning til kommunene slik at blant annet friluftsområder og allemannsretten blir ivaretatt i kommunal planlegging. 

Vi hjelper dere gjerne med: 

Meld deg på kurs, samlinger og konferanser

Vi arrangerer kurs, samlinger og konferanser for å formidle kompetanse om friluftsliv som forvaltningsoppgave, og dele gode ideer mellom organisasjoner som jobber med friluftsliv.

Temasamlinger på nett

Vi arrangerer jevnlig temasamlinger i friluftsliv på nett. Når de er blir delt i nyhetsbrevet for friluftsliv (lenke kommer) og i kalenderen til fylkeskommunen.

Årlig regional friluftslivskonferanse

Hver vår arrangerer vi en regional friluftslivskonferanse. Konferansen arrangeres av fylkeskommunen i samarbeid med kommunene i fylket. Vi legger ut påmelding her når det nærmer seg. 

Nyhetsbrev om friluftsliv

Du kan få tilsendt nyhetsbrev om friluftsliv ca. en gang i måneden med informasjon om pågående prosjekt og planlagte kurs og samlinger. Det er spesielt relevant for ansatte i kommuner og friluftsorganisasjoner i Østfold fylkeskommune. 

Meld deg på nyhetsbrev om friluftsliv.

Styringsdokumenter, lover og forskrifter

Jobber du med friluftsliv er det mange ulike lover og retningslinjer som berører arbeidet ditt. Her har vi samlet de viktigste for deg.

Styringsdokumenter, lover og forskrifter

Satsinger og prosjekter

Les mer om satsinger og prosjekter innen friluftsliv