Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy

Stor satsing på fossilfrie maskiner og kjøretøy i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oslo.

Lastebil og gravemaskin på vei - Klikk for stort bilde Martin Norderhaug

Bakgrunn for prosjektet 

Overgangen til en fossilfri transportsektor er godt i gang. Det kommer stadig nye kjøretøy og anleggsmaskiner på markedet som enten går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.

Likevel er nok terskelen fortsatt ganske høy for en del aktører når det gjelder å investere storstilt i fossilfrie løsninger. Det er her prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» kan være til hjelp.

Låner ut gratis maskiner

Vi eier og leier en rekke maskiner som vi låner ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. På den måten kan dere uten risiko teste og finne ut om maskinen duger til de planlagte oppgavene, før dere eventuelt investerer.

Skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdrag kan låne maskiner gjennom prosjektet, og lånetiden er på opptil fire uker. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg, tar alle kostnader.

Det eneste vi krever tilbake, er en brukerrapport etter at lånetiden er over, om hvordan maskinen fungerte i de ulike arbeidssituasjonene.

Geografisk dekker vi store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud
  • Oslo
  • Vestfold
  • Telemark

I tillegg samarbeider vi med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet. Prosjektet ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og varer ut 2024.

Kartlegging av fossilfrie maskiner

Prosjektet har kartlagt en rekke tilgjengelige fossilfrie maskiner på markedet. Alt fra traktorer og gravemaskiner, til isprepareringsmaskiner og stampere. Trykk deg inn på lenken under for å søke etter maskinen du er på jakt etter.

Kartlegging av fossilfrie maskiner og kjøretøy

Har du en maskin vi mangler i oversikten?

Prosjektet ønsker å komme i kontakt med leverandører av fossilfrie maskiner som tilbyr fossilfrie maskiner vi mangler i enten kartleggingen eller utlånspoolen.

Vi diskuterer gjerne samarbeid om testing og demonstrasjon hos kommunene i prosjektområdet, og publiserer informasjon om maskinene i vår kartlegging.

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektansvarlige Torbjørn Kristiansen på telefon: 94 85 32 85 / e-post: torbjornkr@ofk.no.

Maskiner vi låner ut

I katalogen under ser du hvilke maskiner vi låner ut.

Vil du teste en fossilfri maskin?

Ta kontakt med Torbjørn Kristiansen:

Våre fossilfrie maskiner

Se utvalgte videoer fra prosjektet på prosjektets YouTube-kanal.

Med støtte fra:

Logo for Interreg Sverige-Norge - Klikk for stort bilde

 

Logo Miljødirektoratet - Klikk for stort bilde

 

Logo Interreg North Sea Region - Klikk for stort bilde