Fag-, svenne- og kompetanseprøve

Lærlinger skal avlegge fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Praksiskandidater kan avlegge fag- eller svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet. 

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er som oftest knyttet til gamle tradisjoner. Et fag- eller svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring. 

Fag- og svenneprøve

Kontakt 

Er du praksiskandidat, send din henvendelse til fagopplaring@ofk.no.

Er du lærling, lærekandidat, praksisbrevkandidat, fagbrev på jobb kandidat  kan du ta kontakt med følgende personer:

 • Bygg- og anleggsteknikk (BA), Teknologi- og industrifag (TEK), Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM).
  Kontakt Mariellé Wold, e-post mariellew@ofk.no
 • Elektro og datateknologi (EL), Naturbruk (NA), Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  (FBIE), Salg, service og reiseliv (SSR), Restaurant- og matfag (RM).
  Kontakt Elisabeth Nordhavn, e-post elisaben@ofk.no
 • Helse- og oppvekstfag (HO) og Håndverk, design og produktutvikling (HDP).
  Kontakt Anne-May Tran, e-post annemayt@ofk.no

 

Er du ansatt i en annen fylkeskommune og har behov for å låne prøvenemnd kan du kontakte: garantibrev.fagprove@ofk.no