For opplæringskontor

Opplæringskontoret ordner det administrative rundt godkjenning av nye medlemsbedrifter, lærefag og faglige ledere.

Godkjenning av medlemsbedrifter

Når et opplæringskontor tar inn en ny medlemsbedrift, skal dette meldes til fylkeskommunen, slik at fylkeskommunen kan vurdere den nye sammensetningen av opplæringskontoret opp mot kravene til godkjenning i opplæringsloven, jfr. Opplæringsloven § 4-3 andre ledd. Dette skal sikre at fylkeskommunen har oversikt og kontroll på opplæringstilbudet.

For å melde inn ny medlemsbedrift, skal opplæringskontoret gjøre følgende:

 1. Registrer ny medlemsbedrift i Vigo bedrift. Se veileder til Vigo bedrift
 2. Fyll ut det elektroniske skjemaet under. I skjemaet lastes samarbeidsavtale opp, signert av opplæringskontor og medlemsbedrift

Søk om ny medlemsbedrift 

Svar på søknaden

Når fylkeskommunen mottar søknaden, går vi igjennom denne og sjekker at kravene for å bli godkjent som medlemsbedrift i Østfold er oppfylt.  

Vi sender brev med resultatet fra behandlingen av søknaden.  Dette sendes til opplæringskontoret med kopi til medlemsbedriften.

Krav for godkjenning av bedrift

Når fylkeskommunen mottar søknad fra opplæringskontoret om å få godkjent en medlemsbedrift, stilles følgende krav:

 • Medlemsbedriften har et organisasjonsnummer eller undernummer og adresse registrert i Østfold, jfr. forskrift til opplæringsloven § 11-1.
 • Medlemsbedriften har en eller flere instruktører som kan gi opplæring til lærlingen(e) og lærekandidaten(e) i det aktuelle lærefaget, jfr. opplæringsloven § 4-3 tredje ledd.
 • Det skal være en faglig leder for medlemsbedriften som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir fulgt, jfr. opplæringsloven § 4-3 tredje ledd. Rollen som faglig leder tildeles gjerne en som jobber i medlemsbedriften. Opplæringskontoret vil uansett ha hovedansvaret for opplæringen og signere som ansvarlig på eventuelle lærekontrakter.
 • Det skal være en skriftlig avtale mellom opplæringskontoret og medlemsbedriften om hvordan opplæringen skal foregå (samarbeidsavtale om opplæring), jfr. opplæringsloven § 4-3 tredje ledd.  Aktuelle punkter i samarbeidsavtalen:
  • hva medlemsbedriften skal gi av opplæring i faget, eventuelt hvilken opplæring opplæringskontoret eller andre samarbeidspartnere skal gi av opplæring, for eksempel eksterne/ interne kurs eller utplassering
  • hvordan ansvaret og oppgaver iht. opplæringsloven skal fordeles mellom opplæringskontoret og medlemsbedrifter, for eksempel gjennomføring av halvårsvurderinger, interne planer osv.
  • at medlemsbedriften skal følge opplæringskontorets vedtekter
  • hvordan medlemsbedriften skal forholde seg til oppsigelser og hevinger av lærekontrakter

Det skal også være avtaler om fordeling av tilskuddet. Dersom dette eller noen av punktene over står i vedtektene, er det ikke nødvendig å ha dette med i samarbeidsavtalen. Da må det i så fall vises til vedtektene i samarbeidsavtalen. Det er opp til opplæringskontoret å bestemme hvor de ulike punktene beskrives (i samarbeidsavtale eller vedtekter). 

Det skal kun sendes inn signert samarbeidsavtale, ikke vedtekter.

Godkjenning av nytt lærefag

En aktiv medlemsbedrift har minimum ett aktivt bedriftskurs/lærefag registrert og godkjent. Dersom medlemsbedriften ønsker godkjenning i flere lærefag, skal opplæringskontoret gjøre følgende to steg:

 1. Registrer nytt lærefag hos aktuell medlemsbedrift i Vigo bedrift. Se veileder for registrering av nytt lærefag hos Vigo bedrift.
 2. Fyll ut søknadsskjema om nytt lærefag i medlemsbedrift. 

Svar på søknaden

 • Når fylkeskommunen mottar søknaden, går vi igjennom denne og sjekker at kravene for å bli godkjent i det aktuelle lærefaget er oppfylt. 
 • Vi sender brev med resultatet fra behandlingen av søknaden.  Dette sendes til opplæringskontoret med kopi til medlemsbedriften.

Registrere faglig leder

For å få godkjent en ny faglig leder må vedkommende registreres som «Søker faglig leder» i Vigo bedrift. Se veileder for registrering av ny faglig leder hos Vigo bedrift. 

Rollen som faglig leder vil automatisk bli satt til to års gyldighet. Når fylkeskommunen godkjenner lærekontrakter, vil gyldigheten forlenges dersom vedkommende skal være faglig leder på en lærekontrakt som er lengre enn to år.

Faglig leder skal tilfredsstille minst ett av tre krav:

 • Fag-/svenne-/mesterbrev i det aktuelle faget
 • Relevant høyere utdanning
 • Minst fem års allsidig praksis i faget

Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på faglig leders kompetanse ved godkjenning av medlemsbedrift eller nye faglige ledere. Dette er dokumentasjon som opplæringskontoret selv oppbevarer eller enkelt kan innhente ved behov. Det er likevel mulig for opplæringskontoret å laste opp dokumentasjon på faglig leders kompetanse i Vigo bedrift dersom de ønsker det.

Kontakt oss

Lurer du på å ta inn lærling? Ring en av våre læreplassjegere for en uformell prat