Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

Retningslinjer for elevfravær for videregående skoler i Viken fylkeskommune. 

Merknad: Dette regelverket er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Østfold fylkeskommune. 

Sist oppdatert 16.8.2022

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor vi har en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem gjelder fraværsgrensen for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Eksamen
  7. 3.7 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  8. 3.8 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabell 3.2 over
  9. 3.9 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  10. 3.10 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 Lenker til dokumenter som regulerer fravær
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg