Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i Østfold

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke i Østfold kan søke om tilskudd til drift. Søknadsfrist: 15. mars 2024.

Hvem kan søke?

Tilskuddet fordeles til fylkesomfattende interesseorganisasjoner for og av funksjonshemmede og kronisk syke i tidligere Østfold fylke. Det ytes tilskudd til to typer organisasjoner: 

  1. ”Organisasjonstilskudd” gis til fylkesorganisasjoner som arbeider for å fremme interesser for enkelte funksjonshemminger og diagnosegrupper. 
  2.  ”Sammenslutningstilskudd” gis til sammenslutningsorganisasjoner/paraplyorganisasjoner som arbeider på tvers av forskjellige funksjonshemminger og diagnosegrupper for å fremme felles politiske interesser om inkludering og likestilling overfor myndighetene.  

Organisasjoner som er medlem av en sammenslutningsorganisasjon/paraplyorganisasjon kan søke organisasjonstilskudd. 

Slik søker du

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.  

Søknadsfrist

Du kan søke i perioden 1. februar til 15. mars hver år.

Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden.

Vilkår og øvrige bestemmelser

Se retningslinjer for tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner for mer informasjon om vilkår for å søke, tildelingskriterier og saksbehandling.

Kontakt 

Ann Kristin Andersen, rådgiver 
E-post: annande@ofk.no 
Mobil: 95 72 03 88