Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Noen elever har rett til gratis skoleskyss. For eksempel hvis de:

  • bor en viss avstand fra skolen
  • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk
  • av andre grunner ikke kan gå til skolen

Slik søker du om skoleskyss

Har du rett på gratis skoleskyss må du søke hos Østfold kollektivtrafikk Når du har søkt får du utdelt busskortet på skolen.

Hvilken kollektivtransport kan jeg bruke?

Du kan bruke all form for kollektivtransport. For eksempel:

  • buss
  • tog
  • T-bane
  • båt

Det er kollektivselskapet som avgjør om du kan ta drosje til skolen. Har du rett på skoleskyss skal du ha en akseptabel reisetid, men har ikke rett til et bestemt transportmiddel.

Sjekk busstider på Østfold kollektivtrafikk

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Priser

Sjekk priser hos Østfold kollektivtrafikk.

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtak om skoleskyss. Send klagen til Østfold kollektivtrafikk.

Hvis klagen gjelder et vedtak, og kollektivselskapet ikke gir klager medhold, sender kollektivselskapet saken til neste instans. For grunnskoleelever går den til Statsforvalteren i Oslo og Viken, mens for videregående elever går den til fylkeskommunens klagenemnd.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skoleskyss skal du alltid kontakte Østfold kollektivselskap Det er Østfold kollektivselskap som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten i Østfold.

Retningslinjer og lover for skoleskyss