Retningslinjer skoleskyss for elever i grunnskolen

Vedtatt i fylkestinget i Viken 24.11.2021. Gjelder for skoleåret 2023–24.

Retningslinjene gjelder også i Østfold fylkeskommune inntil videre.

Slik søker du om skoleskyss