Nå starter arbeidet med tre nye regionale planer for Østfold

Regional samfunnsutvikling og planlegging handler om å få ulike samfunnsaktører til å jobbe mot samme mål. Fylkesutvalget har nå vedtatt oppstart av arbeidet med tre nye regionale planer for Østfold.
 

-  Vi trenger et helhetlig blikk, og flere perspektiver for å løse de store felles samfunnsutfordringene vi har, og derfor er dette et viktig vedtak når vi sammen skal utvikle nye Østfold, sier fylkesvaraordfører Annette Lindahl Raakil fra Senterpartiet. 

Hun ble i fylkesutvalget 14. mars valgt til saksordfører for saken om de tre regionale planene. Det dreier seg om regionale planer for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd, planer for kompetanse og verdiskaping, og planer for areal og mobilitet.

Les hele saken som ble behandlet i fylkesutvalget her

Gir føringer for hele Østfold-samfunnet

De regionale planene for Østfold er fylkets øverste strategiske planer. Planene gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats og medvirkning fra en rekke samfunnsaktører for å nå sine mål. 
Planene skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Samtidig er regionalplanprosessen en viktig arena for å utøve fylkeskommunens lovpålagte rolle som regional samfunnsutvikler.

Ønsker engasjement og innspill

Gjennomslaget for de regionale planene er avhengig av at de følges opp i praksis. Det er avgjørende at alle som skal bidra til realiseringen av planene får eierskap dem. 
- Vi ønsker derfor et bredt engasjement og mange innspill underveis om hvordan dialogen med regionene, kommunene og statlige myndigheter kan tilrettelegges på best mulig måte, sier Annette Lindahl Raakil.

Innspill sendes skriftlig til: Østfold fylkeskommune post@ofk.no eller postadresse: Østfold fylkeskommune v/Seksjon for samfunnsplan og miljø, Postboks 220 1702 Sarpsborg.  

Frist for innspill er 30.04 2024. 

Les mer om de arbeidet med de regionale planene

 Faktaboks

  • Fylkestinget i Østfold vedtok i februar 2024 å sluttføre arbeidet med de tre tverrsektorielle regionale planene for Østfold basert på plangrunnlaget som ble overlevert fra Viken fylkesting 27. september 2023. 
  • Delingsforskriften gir Østfold fylkeskommune anledning til å fullføre arbeidet med de tre regionale planene basert på prosessen i Viken. 
  • De regionale planene skal vedtas av fylkestinget, og skal erstatte alle gjeldende regionale planer med unntak av de regionale vannforvaltningsplanene.