Søke læreplass

Når du skal søke læreplass hos en bedrift, må du gjennom fire steg. 

Dette må du gjøre når du skal søke læreplass:

 1. Registrer læreplassønsket ditt i Vigo
 2. Send søknad og CV til bedrifter og opplæringskontorer
 3. Følg opp søknadene dine
 4. Intervju

Lærling eller lærekandidat?

1. Registrer læreplassønsket ditt på Vigo

Du må registrere læreplassønsket på vigo.no.

 • 1. mars er fristen for deg som skal bli lærling. 
 • 1. februar er frist for deg som skal bli lærekandidat. 

For å logge deg inn må du bruke MinID eller BankID.

Søk så mange lærefag som mulig. Det gir deg større mulighet for å få læreplass!

Du bør også laste opp en generell søknad og CV på Vigo som også lærebedriftene får tilgang til.

Vigo.no åpner for å registrere læreplassønsker i begynnelsen av januar. Fra midten av mars får bedriftene tilgang til søkere til læreplass. For å søke læreplass i Østfold, må du være folkeregistrert i Østfold innen 1. mars.

Hvilke fag kan jeg søke læreplass i

Du kan søke læreplass i alle fagene som hører til det utdanningsprogrammet du har gjennomført på Vg2.

2. Send søknad og CV direkte til lærebedrifter og opplæringskontorer

Selv om du har registrert deg på vigo.no må du også sende søknad og CV til de lærebedriftene og opplæringskontorene du ønsker læreplass hos. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om ansettelse og opplæring av lærlinger.

Den informasjonen fylkeskommunen sender til bedriften inneholder kun navn, adresse, karakterer og fravær. Du kan i egen søknad fortelle litt om deg selv og dine gode sider og hvorfor du er den rette personen til læreplassen.

Her kan du finne godkjente lærebedrifter i Østfold (vilbli.no)

Nyttige tips for å få læreplass

Informasjonsmøte for deg som skal søke læreplass i 2024

3. Følg opp søknadene dine

 • Svar på alle henvendelser fra bedrifter og fylkeskommunen.
 • Følg opp søknadene du har sendt helt til du får et svar.
  Det er bedriftene som ansetter lærlinger og lærekandidater og bestemmer hvem som skal få læreplass.

4. Intervju

 • Forbered deg til intervjuet.
 • Vis deg fra din beste side. Vær aktiv og vis at du har lyst på jobben.
 • Har du ikke hørt noe fra lærebedriften eller opplæringskontoret innen 1-2 uker etter intervjuet, bør du ta kontakt og etterlyse svar.

Læretid i Europa

Er du interessert i å ta læretiden din i et annet europeisk land? Da kan du søke om å ta læretiden din i Europa. 

Har ikke bedriften hatt lærling før?

Ta kontakt med Østfold fylkeskommune på telefon 69 11 70 00 eller e-post fagopplaring@ofk.no 

Du kan også be bedriften lese mer om hvordan søke om å bli lærebedrift.

Kontaktinformasjon

Vil du ha mer informasjon om å bli lærling? Kontakt oss på telefon 69 11 70 00 eller e-post: fagopplaring@ofk.no