Aktuelt

Foreslår Gjellestad som verdensarv-sted

Riksantikvaren har nå offentliggjort at Gjellestad ved Halden er et av sju steder i Norge som vil bli spilt inn til UNESCO som mulig verdensarv-sted.

Nær 20 millioner til private eiere av fredede bygninger og anlegg

Riksantikvaren har gitt 19.25 millioner kroner til private eiere av fredede bygninger og anlegg i Østfold. Nå har Fylkeskonservatoren fordelt midlene lokalt til 12 glade mottakere.

Inviterte til dialog om kollektiv-reduksjoner

Fylkestinget skal i juni se hvilke kutt som kan gjøres i kollektivtilbudet for å spare 18 millioner. Ønsket om at organisasjoner og pendlerforeninger skulle komme til orde var avgjørende for at saken ble utsatt i februar.  Organisasjoner, kommuner og andre fikk torsdag sagt hva de mener om kuttene.

– Rullestolbrukere skal være velkommen på bussene i Østfold

–Vi har dessverre registrert flere uheldige episoder den siste tiden med rullestolbrukere som ikke kommer med bussene i Nedre Glomma, enten på grunn av tekniske feil eller at plattformen er for smal for rampene i de nye bussene. Slik skal det ikke være, sier fylkesordfører Sindre Martinsen Evje i dette tilsvaret.

I innspurten med Frederik II-avklaring

Arbeidet med å finne gode midlertidige lokaler for elevene ved Frederik II er i sluttfasen. Et alternativ skal være klart før 1. mai. 

Utbedrer gulv i kantina løpet av noen dager

Gulvflisene som sprakk opp i kantina på avdeling Frydenberg ved Frederik II videregående skole vil utbedres i løpet av noen dager.  

Høring av skolerute for skoleårene 2025/2026 og 2026/2027

Østfold fylkeskommune legger ut på høring forskrift om skoleruter for skoleårene 2025/26 og 2026/27.

Samarbeider om god integrering

Hvordan sikre god integrering i kommunene? Det er blant spørsmålene fylkeskommunen og kommunene skal samarbeide om i et nytt faglig nettverk.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring for 2023 er klar

Tilstandsrapporten for videregående opplæring for 2023 er klar. Rapporten er den årlige rapporteringen om læringsresultat, gjennomføring, frafall og læringsmiljø for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. Nå skal rapporten behandles av politikerne.

Nasjonal transportplan: Gode intensjoner, men etterslepet fortsetter

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje liker innretningen på forslaget til Nasjonal transportplan, men etterlyser flere penger til veivedlikehold i Østfold.