Aktuelt

Alle rutebusser i Nedre Glomma innstilles tirsdag 23. januar.

Etter en brann ved busselskapet Nobinas anlegg i Sarpsborg i dag, blir tilsvarende gassbusser i Nedre Glomma parkert fram til årsaken er klarlagt. Skolebussene vil imidlertid bli kjørt som vanlig.

Utsetter åpning av skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Gjenåpningen av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad, utsettes. Det tas sikte på gjenåpning i uke 9. Årsaken til utsettelsen er nye asbestfunn og at sikringsarbeidet av løse utvendige betongplater har blitt mer omfattende enn først antatt. I tillegg vurderes det for krevende å åpne kun enkelte bygg trinnvis, slik som opprinnelig planlagt, når det er anleggsarbeid på stedet. 

Nå kan du søke videregående opplæring i Østfold

Har du planer om å ta videregående opplæring i skoleåret 2024–25? Da er det på tide å starte søkeprosessen.

Stenger skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Det er gjort nye funn av asbest i skolebygg Christianslund som er en del Frederik II-videregående skole i Fredrikstad. Fageksperter har også vurdert at det trengs ytterligere sikringsarbeid på løse utvendige betongplater. Østfold fylkeskommune har derfor besluttet å fortsatt holde hele området stengt en tid framover. Det jobbes nå for å finne alternative lokaler for de rundt 500 elevene som blir berørt. 

Arkitekturpris til Halden videregående skole

Halden videregående skole og Plus arkitektur vinner Arnstein Arneberg-prisen 2023 for byggeprosjektet Halden videregående skole. Prisen deles ut av Østfold Arkitektforening. 

Fortsatt nærskoleprinsipp i Østfold

Flertallet i Fylkestinget i Østfold fylkeskommune har vedtatt at søkere til videregående skole i Østfold fortsatt blir prioritert ved sin nærskole.  

Fylkesbudsjettet vedtatt

Fylkestinget hadde lite manøvreringsrom da de behandlet forslaget til årsbudsjett for nye Østfold fylkeskommune torsdag, men valgte å skjerme restaurant- og matfag på Halden videregående skole. Budsjettet skal revideres til våren. 

Enighet om tomtekjøp på Værste

Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune er enige med Værste AS om å kjøpe tomter på Værste i Fredrikstad med intensjon om å bygge ny videregående skole (Frederik II), interkommunal hall og ishall/multifunksjonsarena. 

Østfold fylkesting er konstituert

Forslag til budsjett for nye Østfold lagt fram

Fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen la 6. desember fram sitt forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for nye Østfold fylkeskommune. Dette er en revidert versjon av budsjettforslaget som fylkesrådet i Viken la fram tidligere i høst og må leses som et overgangsbudsjett.