Aktuelt

Bjørn Harald Sandvik blir ny daglig leder i FRID IKS

Bjørn Harald Sandvik blir ny daglig leder i FRID IKS. Selskapet leverer IKT- og digitaliseringstjenester til sine eiere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Sandvik tiltrer i stillingen 1. august 2024. 

Setter borearbeid på Hvaler på pause

Av hensyn til næringslivet og sommertrafikken, har Østfold fylkeskommune besluttet å sette boringen gjennom fjellet Kollen på Skjærhalden, Hvaler, på pause gjennom sommermånedene.

Ny Sarpsbru - dårlige grunnforhold og berører kulturminner

Nye undersøkelser viser mer krevende grunnforhold enn antatt for ny bru ved Sarpsfossen, der viktige kulturminner som Olavsvollen blir berørt. Østfold fylkeskommune jobber med å finne løsninger.

I mål med romløsningene for Frederik IIs Cicignon-avdeling

Nå tar avdeling Cicignon form som skole. De to siste ukene har elever og ansatte fra Frederik II samarbeidet med arkitektene fra Atelier Bjølstad AS og fylkesadministrasjonen for å finne fram til best mulig løsning for klasserom, bibliotek og fellesarealer. 

Byggestart for kollektivfelt ved Rakkestadsvingen

I Fredrikstad starter bygging av nytt kollektivfelt ved rundkjøringen Rakkestadsvingen. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet ved å utvide fylkesvei 130 Haldenveien med et 200 meter langt kollektivfelt.

Økonomiplan: Balanse, men krevende tider venter

Økonomien er i balanse, men behovet for omstilling vil fremdeles være stort i årene som kommer. Det kommer fram i fylkeskommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2025-2028. 

Verksted for fremtidens Østfold

Se 10 til 15 år frem i tid. Hva er de viktigste utfordringene å løse i Østfold fylke før den tid? Det var hovedspørsmålet deltakerne skulle gi svar på i det nest siste innspillsverkstedet for de kommende regionale planene i nye Østfold. 

Tidenes tippegevinst til idretten i Østfold

Østfold fylkeskommune får 102 millioner kroner i tippemidler - som skal fordeles til lokale anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette er tidenes uttelling for Østfold.

Leier skolelokaler til Frederik II i Cicignon-kvartalet

Østfold fylkeskommune inngår avtale med eiendomsaktør NG Estate AS om leie av lokaler i Cicignon-kvartalet i det gamle sykehuset i Fredrikstad. Dette blir erstatningslokaler for hele den nåværende bygningsmassen på avdeling Christianslund. Målet er at elever og ansatte kan flytte inn til skolestart i august. 

Samarbeider om å utdanne flere kvalifiserte helsesekretærer

Endringer i oppgaver for de medisinske sekretærene på Sykehuset Østfold, skapte et behov for endret kompetanse. Mysen videregående skole tok oppdraget på strak arm.