Ønsker dine innspill om tilskuddsordningene

Målet med justeringene er å tilpasse retningslinjene til Østfold etter oppløsing av Viken. I tillegg ønsker vi å sikre at formål og kriterier for hver ordning er tydelig og forståelig formulert, og at midlene treffer behovet til feltet best mulig.

Innspillsskjema er lenket opp under ordningen du ønsker å gi innspill til. Det er også mulig å sende innspill til kulturogidrett@ofk.no (maks ett vedlegg per innspill).

Frist for å sende innspill er 18. August 2024.


Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Østfold

Se retningslinjer for tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Østfold  

Tildelt ramme 2024 kr 2.000.000, antall søknader innvilget 42, antall søknader totalt 91, sum søknadsbeløp 9.3 mill.

Gi innspill til ordningen tilskudd til kunst og kulturprosjekter

 

Tilskudd til festivaler

Se retningslinjer for tilskudd til festivaler

Tildelt ramme 2024 kr 1.450.000, antall søknader innvilget 17, antall søknader totalt 30, sum søknadsbeløp kr 6.1 mill.

Gi innspill til ordningen tilskudd til festivaler

 

Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Østfold

Se retningslinjer for tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Østfold.

Tildelt ramme 2024 kr 800.000, antall søknadene innvilget ved første runde i 2024 er 15, antall søknader totalt 25, sum søknadsbeløp kr 1,3 mill. Neste søknadsfrist er 1. september 2024.

Gi innspill til ordningen tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Østfold 

 

Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

Se retningslinjer for tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser.

Tildelt ramme 2024 kr 900.000, antall søknader innvilget 35, antall søknader totalt 58, sum søknadsbeløp 4,6 mill.

Gi innspill til ordningen tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

 

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i Østfold

Se retningslinjer for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i Østfold.

Tildelt ramme 2024 kr 584.000, antall søknader innvilget 29, antall søknader totalt 29, sum søknadsbeløp ikke relevant; rammen fordeles på de som fyller kriteriene.

Gi innspill til ordningen tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

 

Tilskudd - Aktiv i Østfold

Se retningslinjer for tilskudd - Aktiv i Østfold.

Tildelt ramme 2024 kr 1.120.000, antall søknader innvilget 21, antall søknader totalt 33, sum søknadsbeløp kr 3.4 mill.

Gi innspill til ordningen Aktiv i Østfold