Fv. 118 Ny Sarpsbru

Østfold fylkeskommune skal lage reguleringsplan for ny Sarpsbru, rett nord for dagens veibru over Glomma i Sarpsborg. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet høsten 2023.

Flyfotooversikt over området - Klikk for stort bilde Bane NOR/2G

Kontaktpersoner i Østfold fylkeskommune

Status for planarbeidet

  • Departementet vedtok høsten 2021 kommunedelplan for InterCity på strekningen fra Borg Bryggerier til Klavestad. Det omfatter ny jernbane og fylkesvei i samme område ved Sarpsfossen.
  • Viken fylkeskommune ble i oktober 2021 orientert om departementets beslutning, noe som medfører at prosjektet heretter baseres på planalternativet kalt MIDT-7.
  • Det ventes at en ferdig reguleringsplan for ny Sarpsbru kan bli vedtatt i 2025, noe som åpner for byggestart fra 2027, med en anslått byggetid på 3-4 år.
  • Bane NOR har ansvar for videre planlegging av InterCity for jernbanen.
  • Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet høsten 2023.

Fakta om prosjektet:

Forholdet til andre planer:

  • Kommunedelplanen for Borg Bryggerier-Klavestad er felles for ny vei og ny jernbane. Det er usikkert når Bane NOR vil starte sin planlegging videre fra Sarpsborg til Halden. Fylkeskommunen har kun ansvar for vei, og må forholde seg til dagens jernbane og fremtidig trasé for InterCity. Se kommunedelplan for Sarpsborg
  • Hafslund Eco planlegger nytt kraftverk i Glomma (Sarp 2). I byggeperioden vil Sarp 2 være i konflikt med ny Sarpsbru, og en slik etablering krever godkjent konsesjonssøknad og delvis felles anleggsfase for ny bru og kraftverk.