Aktuelt

Se forslaget til ny Kanalbru i Moss

Den eneste brua mellom Moss sentrum og Jeløya må erstattes. Det anbefales å bygge bredere og støpe i betong, til en pris på 500 millioner kroner. Mulig byggestart er fra 2028. 

Ti prosent utestenges fra russefeiring – Akershus, Buskerud og Østfold ønsker endring

Ti prosent av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Funnene i en fersk undersøkelse bekymrer politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkte skoleveiene i Akershus, Buskerud og Østfold

Hvordan oppleves skoleveiene i Akershus, Buskerud og Østfold, og hvor mange er det som går eller sykler til skolen?

Skal gi gode råd til fylkeskommunen

Brukerrådene i Østfold fylkeskommune har hatt sine første møter denne uken. Med valget av nye ledere og nestledere i alle medvirkningsorganene er viktige stemmer på plass i arbeidet for å gjøre østfoldsamfunnet bedre. 

Friskmelder 24 busser

Busselskapet Nobina melder torsdag ettermiddag at 24 busser er klare til å settes i trafikk i Nedre Glomma etter brannen på et gassfyllingsanlegg i Sarpsborg nylig.

Skal nå langt – sammen

Kommunene i Østfold, Stortingsbenken, Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, KS og Østfold fylkeskommune var fredag samlet til en dagssamling for å diskutere hvordan vi skal jobbe sammen for å skape et best mulig Østfold-samfunn. 

Nå blir det nytt yrkesfagbygg ved Askim videregående skole

Det nye bygget skal huse skolens yrkesfaglige linjer, i tillegg til å være skolens sosiale hjerte.  

Alle rutebusser i Nedre Glomma innstilles tirsdag 23. januar.

Etter en brann ved busselskapet Nobinas anlegg i Sarpsborg i dag, blir tilsvarende gassbusser i Nedre Glomma parkert fram til årsaken er klarlagt. Skolebussene vil imidlertid bli kjørt som vanlig.

Utsetter åpning av skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Gjenåpningen av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad, utsettes. Det tas sikte på gjenåpning i uke 9. Årsaken til utsettelsen er nye asbestfunn og at sikringsarbeidet av løse utvendige betongplater har blitt mer omfattende enn først antatt. I tillegg vurderes det for krevende å åpne kun enkelte bygg trinnvis, slik som opprinnelig planlagt, når det er anleggsarbeid på stedet. 

Stenger skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Det er gjort nye funn av asbest i skolebygg Christianslund som er en del Frederik II-videregående skole i Fredrikstad. Fageksperter har også vurdert at det trengs ytterligere sikringsarbeid på løse utvendige betongplater. Østfold fylkeskommune har derfor besluttet å fortsatt holde hele området stengt en tid framover. Det jobbes nå for å finne alternative lokaler for de rundt 500 elevene som blir berørt.